Jdi na obsah Jdi na menu
 


Revize elektrického zařízení

Revize elektroinstalací, elektrických přípojek, hromosvodů, strojů, spotřebičů a elektrického ručního nářadí

Revize elektro zařízení je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Dokumetace je sice k provedení revize potřebná, ale bez návštěvy revizního technika se provedení revize neobejde. Součástí revize elektro zařízení je i právní odpovědnost za ni, kdy na sebe revizní technik bere odpovědnost za případné škody či úrazy způsobené revidovaným zařízením a případné dokazování, zda se dotyčná závada vyskytovale již v době revize elektra nebo jestli mohla být při revizi odhalena.

Výchozí a pravidelné revize elektro

Dle platných zákonů musí být elektrické zařízení před uvedením do provozu a po celou dobu jeho životnosti pravidelně podrobováno revizím údržbě a opravám.

Každé elektrické zařízení s přibývajícími roky stárne a pravidelné revize jsou jedním ze způsobů prevence před úrazy a požáry zaviněnými závadami na elektroinstalaci a pokud se řádně provádí i údržba tak i před závažnými poruchami, což se pak pozitivně projevuje na životnosti i spolehlivosti elektrického zařízení.

Zanedbáním těchto povinností se majitel nebo odpovědná osoba vystavuje možným postihům ze strany Státních orgánů ale i např. krácení plnění ze strany pojišťovny v případě pojistné události.